Īsā instrukcija vēlmju rakstīšanai ir šeit. Materiāls sagatavots, izmantojot Dženas Spilleres grāmatu “Jaunmēness astroloģija”

Ko vēlēties, kad Jaunmēness ir Aunā

Efektīvākais laiks vēlmju rakstīšanai = 5.04.2019 no 11:50 līdz 19:50

Vadošās tēmas:

 • Jauns sākums
 • Fokusēšanās uz sevi
 • Nevainīgums/ autentiskums
 • Sevis atklāšana
 • Neatkarība
 • Drosme
 • Atbrīvošanās
 • Pašošanās (visa uzmanība tikai uz sevi)

 

Idejas jūsu vēlmēm Auna tematikā

 

Auns pārvalda jaunu sākumu, ieskaitot:

 • Jauna ceļa izveidi
 • Uzsākšanu
 • Augstu enerģijas līmeni
 • Rīkošanos
 • Inovatīvu pieeju

 

Piemēri vēlējumiem, lai stimulētu uzsākšanu, augstu enerģijas līmeni …

“Es gribu viegli sastapt sevi, sākot rīkoties _______ jautājumā/ lietā.”

“Es gribu ļoti daudz enerģijas un vitalitātes”

“Es gribu viegli sastapt sevi, nododoties aktivitātēm, kas palielina manu enerģijas līmeni”

“Es gribu veiksmīgu jaunu sākumu __________ jomā”

“Es gribu, lai visas manas bailes, kas saistītas ar __________ uzsākšanu, tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu, lai visas manas bailes “būt pirmajam” tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu viegli sastapt sevi, izrādot iniciatīvu veidā, kas rada savstarpēju uzticēšanos un atbalstu manās attiecībās ar __________”

“Es gribu iniciēt laimīgu jaunu sākumu manās attiecībās ar _________”

Auns pārvalda sevi, ieskaitot:

 • Fizisko ķermeni
 • Izdzīvošanas jautājumus
 • Instinktus
 • Neatlaidību

Piemēri vēlējumiem Sevis stiprināšanai…

“Es gribu, lai mans ieradums zaudēt savas identitātes robežas tiek pilnībā noņemts no manis”

“Es gribu, lai mana prakse atsacīties no sevis tiek pilnībā noņemta no manis”

“Es gribu viegli sastapt sevi, izstarojot iekšējo gaismu un prieku sejā, un ķermenī”

“Es gribu viegli sastapt sevi, uzticoties saviem instinktiem”

“Es gribu apzināties sevi un pieņemt sevi kā skaistu (pievilcīgu) ___________(sievieti/vīrieti)”

“Es gribu viegli sastapt sevi, ņemot vērā manas intereses it visās situācijās”

“Es gribu viegli sastapt sevi, pieņemot lēmumus, kas ir manas izdzīvošanas interesēs”

“Es gribu viegli sastapt sevi, pieņemot un mīlot sevi tādu, kāds es esmu”

“Es gribu viegli sastapt sevi, regulāri apliecinot sevi veselīgos veidos”

Auns pārvalda nevainību, ieskaitot:

 • Godīgumu
 • Autentiskumu
 • Impulsivitāti
 • Tiešumu

Piemēri vēlējumiem, lai iedrošinātu autentiskumu …

“Es gribu viegli sastapt sevi, rīkojoties saskaņā ar savu iekšējo konstruktīvo impulsu”

“Es gribu viegli sastapt sevi uzvedoties tā, lai ____________ redz mani tādu, kāds patiesībā esmu un ciena mani”

“Es gribu viegli sastapt sevi, godīgi atklājot savas domas un sajūtas/ jūtas”

“Es gribu pilnīgu pārliecību vienkārši esot man pašam”

“Es gribu viegli sastapt sevi, sakot tādus vārdus, kas atklāj citiem manu patieso būtību”

“Es gribu viegli sastapt sevi, esot autentiskam ar citiem, ļaujot tiem saprast ko es pieredzu iekšpasaulē tādā veidā, kas ir laipns, neapsūdzošs”

“Es gribu viegli sastapt sevi, esot daudz godīgākam par to, kas es esmu savās attiecībās ar __________”

“Es gribu viegli sastapt sevi, esot daudz tiešākam visās manās attiecībās”

 

Auns pārvalda pašatklāsmes, ieskaitot:

 • Izpētīšanu
 • Riskēšanu
 • Dedzīgumu
 • Konkurenci

 

Piemēri vēlējumiem, lai padziļinātu sevis iepazīšanu …

“Es gribu viegli sastapt sevi uzņemoties riskus, kas ved pie personības izaugsmes un pozitīvas atjaunošanās”

“Es gribu viegli sastapt sevi pilnu dedzības iepazīt katru jaunu dienu”

“Es gribu saskatīt katrā manis “atsēdināšanā” iespēju radošai sevis iepazīšanai no jauna”

“Es gribu viegli sastapt sevi pilnu pašatklāsmes prieka ikkatrā manas dzīves jomā”

“Es gribu viegli sastapt sevi, konkurējot un uzvarot veselīgā, neabrazīvā veidā”

“Es gribu saistīties ar citiem veidos, kas atmodina manu pašatklāsmes sajūtu”

 

Auns pārvalda neatkarību, ieskaitot:

 • Pašorientēšanos
 • Pašpaļaušanos
 • Autonomiju
 • Pašpietiekamību

 

Piemēri vēlējumiem, lai stiprinātu neatkarību …

“Es gribu viegli sastapt sevi, uzņemoties savas dzīves vadību”

“Es gribu viegli sastapt sevi, esot jaukam un devīgam ar sevi”

“Es gribu pieredzēt neatkarību savās attiecībās ar _________”

“Es gribu viegli sastapt sevi, ejot man veselīgus un konstruktīvus neatkarīgus ceļus”

“Es gribu viegli sastapt sevi, kultivējot pašpaļaušanās ieradumu”

“Es gribu viegli sastapt sevi, pieņemot lēmumus, kas ir manās labākajās pesoniskajās interesēs”

“Es gribu viegli sastapt sevi, uzticoties sev”

“Es gribu viegli sastapt sevi, sekojot saviem konstruktīvajiem instinktiem lēmumu pieņemšanā”

 

Auns pārvalda mūsu “kareivja dabu”, ieskaitot:

 • Drosmi
 • Līderību
 • Spēku
 • Modrību
 • Drosmi

 

Piemēri vēlējumiem, lai vecinātu drosmi …

“Es gribu drosmi būt man pašam”

“Es gribu daudz vitālas, veselīgas enerģijas un drosmes katrā manas dzīves jomā”

“Es gribu viegli sastapt sevi pārliecinoši uzņemoties vadību _________ jautājumā”

“Es gribu būt pilns drosmes un apzināšanās aktīvi virzoties uz saviem mērķiem”

“Es gribu būt pilns drosmes un spēka manā pieejā ________ (jautājumam/ situācijai)”

“Es gribu palikt konstanti modrs ____________ (sava svara noturēšanā xkg līmenī; rūpējoties par saviem bērniem; nemānot sevi darba projektos; utt) jautājumā”

 

Auns pārvalda pašošanos, ieskaitot:

 • Nespēju apzināties citu vajadzības
 • Patmīlību
 • Iedomību
 • Impulsīvu rīcību, kas atsvešina citus
 • Dusmas
 • Nepacietību

 

Piemēri vēlējumiem, lai palīdzētu mazināt pašošanos …

“Es gribu lai visas manas izolējošās patmīlības tendences tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu pārstāt rīkoties impulsīvi gadījumos, kad tas ir pret manis paša interesēm”

“Es gribu, lai mana iedomība un spriedumu izdarīšanas ieradums tiek pilnībā noņemti no manis”

“Es gribu, lai visas manas nekonstruktīvās dusmas tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu, lai visa mana nepacietība un neiecietība tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu, lai visi izdzīvošanas instinkti, kas ir sociāli nekonstrultīvi, tiek viegli noņemti no manis”

“Es gribu, lai mana pašiznīcinošā citu cilvēku vajadzību neapzināšanās tiek viegli noņemta no manis”

 

Veselības atjaunošanās jautājumos auns pārvalda:

 • Pinnes
 • Acis
 • Galvu, seju, skalpu, smadzenes
 • Galvas sāpes un reiboņus

 

Piemēri vēlējumiem, lai uzlabotu veselību auna pārvaldītajās jomās …

“Es gribu, lai notiek pilnīga mana ___________ (augstāk minētās auna pārvaldībā esošās jomas) izdziedināšana”

“Es gribu viegli pievilkt, atpazīt un sākt strādāt ar man piemērotākajiem dziedniekiem, kas atjauno manai ___________ (augstāk minētās auna pārvaldībā esošās jomas) nevainojamu veselību”

“Es gribu pievilkt īsto informāciju, kas noved mani pie pilnas atbrīvošanās no tendences ______ (ķermeņa sāpēm saistītām ar auna pārraudzībā esošajajām jomām)”

“Es gribu sevi viegli atrast darot to, kas mani noved pie veiksmīgas _____ (augstāk minētās auna pārvaldībā esošās jomas) veselības un skaistuma atjaunošanas”