Īsā instrukcija vēlmju rakstīšanai ir šeit. Materiāls sagatavots, izmantojot Dženas Spilleres grāmatu “Jaunmēness astroloģija”

Jaunmēness ir Ūdensvīrā 2018.gada 4. februārī 23:03. Efektīvākais laiks vēlmju rakstīšanai = 4.02.2019 no 23:03 līdz 5.02.19 7:02

Ko vēlēties, kad Jaunmēness ir Ūdensvīrā

Vadošās tēmas:

 • Atjautīgi risinājumi
 • Nākotnes redzēšana
 • Humanitāra attieksme
 • Atklāsmes
 • Humors
 • Draugi
 • Izvairīšanās no pārmērīgas atsvešināšanās

Idejas jūsu vēlmēm Ūdensvīra tematikā

Ūdensvīrs pārvalda izgudrojumus, ieskaitot:

 • Inovatīvas idejas
 • Spozmi
 • Ekscentriskumu
 • Sapratni par to, kā lietas strādā

Piemēri vēlējumiem, lai stimulētu atjautības enerģiju ….

“Es gribu, lai man notiek spožs, atjautīgs risinājums _____ jautājumā/ situācijā”

“Es gribu būt pilnīgi atvērts dzīves redzēšanai no netradicionālas perspektīvas”

“Es gribu viegli ieraudzīt jaunu un veiksmīgu pieeju ____ problēmai”

“Es gribu piešķirt daudz vietas ekscentrismam un unikalitātei savā, un citu dzīvē”

“Es gribu, lai no manis tiek pilnībā noņemtas visas bailes būt unikālam”

“Es gribu, lai man atnāk jaunas, iedvesmojošas idejas par manu sapni _____”

“Es gribu saprast, kā strādā ____, tādā veidā, ka tas izsauc inovatīvu risinājumu”

Ūdensvīrs pārvalda nākotni, ieskaitot:

 • Jaunas tendences un netradicionālas pieejas
 • Augstās tehnoloģijas
 • Tālejošos mērķus
 • Sekošanu savai sirdsbalsij

Piemēri vēlējumiem, lai veiksmīgi orientētos nākotnē…

“Es gribu būt lietas kursā par jaunākajām tendencēm un sadarboties ar tām tā, lai tas ir manās labākajās interesēs”

“Es gribu viegli sastapt sevi, pilnu drosmes revolucionizēt savu dzīvi”

“Es gribu viegli sastapt sevi, drosmīgi un veiksmīgi sekojot savam sapnim ____”

“Es gribu pārliecību, mainot savas personiskās dzīves tehnoloģijas”

“Es gribu viegli sastapt sevi, sperot pirmo soli sava mērķa ____ realizācijā”

“Es gribu skaidrību saskatīt tos manus ilgtermiņa mērķus, kas piešķirs jēgu manai dzīvei”

Ūdensvīrs pārvalda humanitārismu, ieskaitot:

 • To rezultātu meklēšanu, kas dod labumu it visiem iesaistītajiem
 • Identificēšanos ar cilvēci
 • Interesi par citiem
 • Darbošanos, izejot no plašāka pasaules redzējuma

Piemēri vēlējumiem, lai attīstītu humanitārismu sevī …

“Es gribu viegli sastapt sevi, atbalstot iznākumus, kas dod labumu gan citiem, gan man”

“Es gribu viegli sastapt sevi, uztverot sevi, kā daļu no sabiedrības”

“Es gribu pilnīgu skaidrību attiecībā uz veidiem, kādos es varu kopā ar citiem panākt visiem izdevīgus rezultātus”

“Es gribu just komfortablu vienlīdzības sajūtu saskarsmē ar citiem”

“Es gribu viegli sastapt sevi, aktīvi iesaistītu _______ jautājuma tālākā virzīšanā vismaz ____ stundas ____(nedēļā /mēnesī)”

“Es gribu viegli sastapt sevi, esot patiesi ieinteresētam citos”

“Es gribu viegli sastapt sevi, saskarsmē ar citiem esot siltam un draudzīgam”

“Es gribu skaidri apzināties _____ jomā notiekošā kopainu”

Ūdensvīrs pārvalda atklāsmes, ieskaitot:

 • Satraukumu
 • Negaidītus rezultātus
 • Pārsteigumus
 • Atjaunojošas pieredzes
 • Brīvību

Piemēri vēlējumiem, lai pievilktu satraucošas pieredzes …

“Es gribu uzņemt negaidītus notikumus, kā pozitīvas iespējas izaugsmei”

“Es gribu, lai visas bailes, kas mani attur no jaunas revitalizējošas pieredzes iegūšanas, tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu jaunu atklāsmi, kas man parāda pareizo ceļu ____ jautājuma risināšanā”

“Kad notiek negaidītas pārmaiņas, gribu lai saskatu tajās slēptu iespēju, kas man ļauj no šīm pārmaiņām iegūt labumu”

“Es gribu viegli sastapt sevi, veicot tās pārmaiņas, kas manās attiecībās ar ____ ienes lielāku brīvības sajūtu”

“Es gribu sastapt sevi, ar prieku pieņemot laimīgu pārsteigumu iespēju manā ikdienas dzīvē”

“Es gribu viegli sastapt sevi, atvērtu jaunu revitalizējošu pieredžu ieaicināšanai savā dzīvē”

Ūdensvīrs pārvalda plašu redzējumu, ieskaitot:

 • Objektivitāti
 • Zināšanu meklēšanu
 • Prognozēšanas metodes (Astroloģija, numeroloģija, Taro utt)
 • Humoru
 • Sapņu piepildīšanos

Piemēri vēlējumiem, lai vecinātu piekļuvi Plašākam redzējumam …

“Es gribu redzēt dzīvi veidā, kas liek dzirkstīt manai humora sajūtai”

“Es gribu zināt par ____ un rīkoties _______īstajā laikā”

“Es gribu būt daudz objektīvāks savā uztverē attiecībā uz _____”

“Es gribu viegli iegūt zināšanas, kas palīdzēs realizēt manu sapni ____”

“Es gribu viegli atrast sevi atvērtu tai ______(astroloģijas, numeroloģijas, taro utt) skolai, kura man palīdzēs iegūt man nepieciešamās zināšanas”

“Es gribu viegli sastapt sevi, saskaņojot savu domāšanu ar savu likteni”

“Es gribu īstās atziņas, kas noved pie mana sapņa ____ realizēšanās”

“Es gribu sastapt sevi, viegli pārtraucot uztvert lietas personiski”

Ūdensvīrs pārvalda draudzību, ieskaitot:

 • Draugus
 • Grupas
 • Sakaru veidošanu
 • Atvērtas, draudzīgas pieejas
 • Tiešumu
 • Platoniskas mīlestības došanu un saņemšanu

Piemēri vēlējumiem, lai vecinātu draudzību …

“Es gribu viegli sastapt sevi, izdarot izvēles, kas ir manās augstākajās interesēs, veicinot veselīgu draudzību”

“Es gribu atjaunot atbalstu un draudzību manās attiecībās ar ____”

“Es gribu viegli sastapt sevi, esot godīgam par to, kur es stāvu savās draudzībās, pat ja otrs cilvēks jūtas savādāk”

“Es gribu viegli sastapt sevi, laipni pieņemot palīdzību, mīlestību un atbalstu no citiem”

“Es gribu būt pilns ar laimīgu, veselīgu pašpārliecinātību, uzņemot savā dzīvē jaunus cilvēkus”

“Es gribu pievilkt un uzsākt daudz jaunu laimīgu un veselīgu draudzību”

“Es gribu viegli sastapt sevi, jūtoties komfortabli un pašpārliecināti grupu situācijās izpalīdzīgās attiecībās ar citiem”

“Es gribu viegli sastapt sevi, veidojot kontaktus ar līdzcilvēkiem, veiksmīgi sadarbojoties kopīgu mērķu realizēšanā”

“Es gribu, lai mana instinktīvā reakcija uz citiem ir draudzīga, iedrošinoša un atbalstoša”

Ūdensvīrs pārvalda distancēšanos, ieskaitot:

 • Aukstu norobežošanos
 • Bailes no iesaistīšanās
 • Neparastu vai šokējošu uzvedību
 • Neelestīgus viedokļus

Piemēri vēlējumiem, lai palīdzētu mazināt pašiznīcinošu distancēšanos …

“Es gribu, lai manas pašiznīcinošās norobežošanās tendences tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu, lai visas pašiznīcinošās bailes no iesaistīšanās un intimitātes tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu, lai izolējošās norobežošanās ieradums tiek pilnībā noņemts no manis”

“Es gribu, lai viss destruktīvais dumpīgums tiek pilnībā noņemts no manis”

“Es gribu, lai ieradums kaitīgi šokēt citus tiek pilnībā noņemts no manis”

“Es gribu, lai visas manas ietiepīgās pieķeršanās manis paša uzskatiem tiek pilnībā noņemtas no manis”

“Es gribu viegli sastapt sevi atvērtu alternatīvu perspektīvu pieņemšanai”

Veselības atjaunošanās jautājumos Ūdensvīrs pārvalda:

 • Potītes un ikrus
 • Cirkulāciju
 • Krampjus un spazmas
 • Vēnu varikozi

Piemēri vēlējumiem, lai uzlabotu veselību Ūdensvīra pārvaldītajās jomās …

“Es gribu, lai notiek pilnīga mana ___________ (augstāk minētās Ūdensvīra pārvaldībā esošās jomas) izdziedināšana”

“Es gribu viegli pievilkt, atpazīt un sākt strādāt ar man piemērotākajiem dziedniekiem, kas atjauno manai ___________ (augstāk minētās Ūdensvīra pārvaldībā esošās jomas) nevainojamu veselību”

“Es gribu pievilkt īsto informāciju, kas noved mani pie pilnas atbrīvošanās no tendences ______ (ķermeņa sāpēm saistītām ar Ūdensvīra pārraudzībā esošajajām jomām)”

“Es gribu sevi viegli atrast darot to, kas mani noved pie veiksmīgas _____ (augstāk minētās Ūdensvīra pārvaldībā esošās jomas) veselības un skaistuma atjaunošanas”